Spanning

Stress is een toestand van psychische spanning en druk, wat voorkomt uit een situatie van onvoorspelbaarheid en oncontroleerbaarheid. Het omgaan met paarden leert ons hun gedrag te ontdekken. Van groot belang is het wennen aan het zadel en het verdere leerproces. Dat wil zeggen, dagelijkse omgang en praten met het paard, uitmesten van de stal (waarbij het paard in de stal blijft), het meevoeren aan het halster, transport in de trailer, etc. zijn van essentieel belang.

 

Stress in de ring

Het gedrag in de dressuur- of springenring kan soms te wensen over laten. Sommige paarden of pony’s raken opgewonden en bederven zodoende hun taak in de ring.

Buiten de ring: vluchtgedrag, vaak mesten en plassen, verhoogde ademhaling, trillen, vaak mesten, steigeren enz.

 

Algemene situaties van stress kunnen zijn: 

  • Angst
  • Schrikken
  • Agressie
  • Te heet, etc.
  • Veranderde leefomgeving
  • Gezondheidsproblemen
  • Te zware prestaties

 

Doordat de oogkas van het paard/pony vrijwel aan de zijkant van het hoofd is ingebouwd, is het panoramische gezichtsveld veel groter dan bij de mens. Het gezichtsveld bij een paard/pony bedraagt bijna 340 graden en merkt zaken op, die de ruiter nog lang niet heeft waargenomen.

 

Waarom Chinese kruiden?

De traditionele Chinese geneeskunst richt zich op balans in het lichaam, dus op harmonie. Wanneer energiebanen niet meer in evenwicht zijn, raakt de balans zoek en wordt het lichaam ziek. Doordat blokkades in het lichaam worden opgeheven zal ook de algemene conditie van paard/pony/ezel aanzienlijk verbeteren.

 

 

Vragen?

Heeft u een vraag, stuur dan een e-mail aan: [email protected]

 

Bezoek onze kruidenshop!

0