Stress bij uw paard!

Stress is een toestand van psychische spanning en druk, wat voorkomt uit een situatie van onvoorspelbaarheid en oncontroleerbaarheid. Bij paarden kennen we, net als bij mensen, twee verschillende vormen van stress:

  • Acute stress: kortdurend
  • Chronische stress: langdurig, wat schadelijk kan zijn voor het lichaam.

 

Het omgaan met paarden leert ons hun gedrag te ontdekken. Van groot belang is het wennen aan het zadel en het verdere leerproces. Dat wil zeggen, dagelijkse omgang en praten met het paard, uitmesten van de stal (waar het paard blijft in de stal), het meevoeren aan het halster, transport in de trailer, etc. zijn van essentieel belang.

Het gedrag in de dressuur- of springenring kan soms te wensen over laten. Sommige paarden of pony’s raken opgewonden en bederven zodoende hun taak in de ring.

 

Oorzaak van stress kunnen zijn:

  • Angst
  • Schrikken
  • Agressie
  • Te heet, etc.
  • Veranderde leefomgeving
  • Gezondheidsproblemen
  • Te zware prestaties

 

Doordat de oogkas van het paard/pony vrijwel aan de zijkant van het hoofd is ingebouwd, is het panoramische gezichtsveld veel groter dan bij de mens. Het gezichtsveld bij een paard/pony bedraagt bijna 340 graden, en merkt zaken op, die de ruiter nog lang niet heeft waargenomen.

 

Waarom Chinese kruiden?

De traditionele Chinese geneeskunst richt zich op balans in het lichaam, dus op harmonie. Wanneer energiebanen niet meer in evenwicht zijn, raakt de balans zoek en wordt het lichaam ziek.

Juiste oplossing

Vragen?:¬†Heeft u een vraag over deze kruidenformule, stuur dan een e-mail aan: [email protected]

0