Spat bij uw paard?

Spat wordt doorgaans opgemerkt bij het begin van het rijden, maar wordt tijdens het rijden wat minder. Het wordt vaak betiteld als startkreupel. Het is een ernstige aandoening in het spronggewricht. Het is erg pijnlijk en geeft dus aanleiding tot kreupelheid. Per dag kan de kreupelheid bij uw paard of pony verschillen.

Door middel van een buigproef kan worden vastgesteld of er sprake is van spat. Met behulp van röntgenfoto’s kan de ernst van de spat worden vastgesteld. Spat is in feite artrose aan het spronggewricht.

Artrose begint in het kraakbeen maar later raken ook andere delen van het gewricht betrokken- Zo kan zich een proces ontwikkelen van botwoekering (extra bot wordt gevormd) of botverval waarbij de hoeveelheid bot afneemt. De botwoekering is waar te nemen aan de binnenkant van het spronggewricht. De plaats van de SPAT is sterk verdikt. De “spatplaats” kan warm aanvoelen.

Waarom Chinese kruiden?

De traditionele Chinese geneeskunst richt zich op balans in het lichaam, dus op harmonie. Wanneer energiebanen niet meer in evenwicht zijn, raakt de balans zoek en wordt het lichaam ziek. Doordat blokkades in het lichaam worden opgeheven zal ook de algemene conditie van paard/pony/ezel aanzienlijk verbeteren.

Juiste oplossing

Vragen?: Heeft u een vraag over deze kruidenformule, stuur dan een e-mail aan:[email protected] /p>

0